Proč vstupuji do ODS?

Proč politika?

Být politikem je dnes považováno spíše za nadávku a synonymem pro korupčníka, zloděje a spousta jiných pejorativních výrazů, na které je náš český jazyk opravdu bohatý. Nejspíš je to i jeden z důvodů, proč se chci politice přiblížit a poznat tak reálné vztahy a příčiny, proč tomu tak je a zda jsou tyto předsudky oprávněné. Nejsem tak naivní, abych si myslel, že všechno je pouze mediální hon za senzacemi a hledání viníků čehokoliv. I když nesouhlasím s mnohými kroky, které nám média doslova podsouvají, jsem si vědom nadmírné přítomnosti nečistých praktik a zneužívání moci k vlastnímu prospěchu.

Mám-li zmínit svůj cíl v této oblasti, jednoznačně se jedná o nápravu tohoto špatného obrazu, který je momentálně velmi rozšířen – stále si myslím, že i politika se dá dělat poctivě. I když to zní jako klišé, které vídáme zejména v době voleb u každého druhého kandidáta, dovolím si zmínit i jeden ze slavných citátů Edmunda Burkeho, mimochodem považovaného za zakladatele konzervatismu: „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali“. A já se za dobrého člověka považuji!

Logo ODS

Proč ODS?

Poznámkou o Edmundovi Burkovi jsem nastínil, jakým směrem se ubírá mé politické smýšlení a celkový pohled na svět. Ano, jsem pravicového politického názoru, jelikož vysoko v mém hodnotovém žebříčku jsou hodnoty jako tradice, svoboda jednotlivce, zodpovědnost, demokracie a jiné. Jsou to hodnoty, u kterých v dnešní době sleduji bohužel spíše úpadek. Dnešní doba se dle mého názoru až moc zaměřuje na regulaci téměř všeho a všude a pod rouškou „osobní bezpečnosti“ jsme čím dál více sledováni, regulováni a skoro se mi chce říct až manipulováni určitým směrem pod heslem „hlavně, abychom nevybočovali“. Proto dnes, jak již v historii mnohokrát, bychom měli víc a víc bojovat a zastávat jednu z nejvyšších hodnot, kterou je právě svoboda – pryč jsou doby ostnatých drátů a přísné pohledy mocných elit, ale o to více a jednodušeji můžeme být svazováni a kontrolováni okovy digitálního světa. Pozitivně vybočovat, lépe řečeno vyčnívat, by mělo být hnacím motorem každého jedince.

Občanská demokratická strana je snad v nejhlubší krizi za celou dobu její existence a popravdě řečeno, může si za to do jisté míry sama a důvod vidím v odklonu od svého poslání a dlouhodobými cíli. Na tomto místě bych přátelsky doporučil, aby si občanští demokraté, včetně těch z vrcholových pater, přečetli, respektive připomněli stanovy strany – já tak učinil. Nicméně navzdory této nepříznivé situaci, já osobně věřím, že ODS je vystavěna na těch správných základech a na těch správných hodnotách, které je potřeba stále a znovu budovat a šířit. Proto i v této nelehké době jsem se rozhodl, že bych straně rád pomohl získat zpět své postavení a prestiž. Zatím nemám konkrétní představu, jak toho docílit, ale ve své osobě nabízím čestné jednání a loajalitu vůči pravicovým principům, které hodlám obhajovat a prosazovat.